Airdrops

ZT

دریافت 2000 توکن ZT بابت ثبت نام به ارزش 17$

دریافت 2000 توکن ZT بابت ثبت نام به ارزش 17$

WebsiteTelegram

بدون اعلام محدودیت

1- ورود به صفحه ثبت نام
2- در گوشه سمت راست زبان را به ENGLISH  تغییر داده و ثبت نام با ایمیل را انتخاب نمایید
3- ثبت نام و فعالسازی حساب کاربری
4-اشتراک گذاری لینک ثبت نام اختصاصی

Add Comment

Click here to post a comment

CryptoCurrency Info